Matulji, građevinsko zemljište u industrijskoj zoni, površine 4.134 m2

Cijena:
454.000 € (3.420.663 kn)1 € = 7,53450 kn
Površina:
4.134 m2
ID Kod:
300031014-197

Detalji nekretnine

Lokacija:
Matulji
Transakcija:
Za prodaju
Vrsta nekretnine:
Građevinsko zemljište
Cijena:
454.000 € (3.420.663 kn)1 € = 7,53450 kn
Površina:
4.134 m2

Opis nekretnine

Prodajemo građevinsko zemljište u industijskoj zoni površine 4.134 m2.
Teren se nalazi u zoni K 4 za koji postoji Urbanistički plan.
Pristup samom terenu se osigurava cestom koju Općina Matulji kreće sa izgradnjom paralelno sa radovima rekonstrukcije glavne prometnice Hrvatskih cesta.
Predmetni teren će za postojećeg kupca biti potpuno izravnan i očišćen, dakle ravni plato oko kojeg prolazi pristupna cesta.
Teren se nalazi u neposrednoj blizini glavne prometnice, centra Matulja i izlaza/ulaza na zaobilaznicu.
Trgovačka, obrtnička, komunalno-servisna, uslužna i sl. namjena (K4) definira se za površine namijenjene primarno specijaliziranim trgovačkim i veletrgovačkim djelatnostima s pratećim sadržajima skladišta i dorade roba. Uz te namjene mogu se organizirati i uslužne, komunalne, servisne i manje proizvodne-obrtničke djelatnosti. U sklopu površina gospodarske – poslovne namjene mogu se uređivati i graditi pristupne ceste, parkirališta i garaže, pješački putevi i površine, manje zelene površine i sl.
Građevine gospodarskih djelatnosti - poslovne građevine mogu se unutar građevinskog područja naselja graditi unutar zone K4, i to trgovačke, obrtničke, komunalno-servisne, uslužne i sl. namjene
Najmanja dopuštena veličina građevne čestice iznosi 1500 m2.
Najveća dopuštena veličina građevne čestice iznosi 6000 m2.
Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice iznosi 0,3.
Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice iznosi 0,6.
Natkriveni prostori (i parkirališta) veličine do 10% površine građevne čestice ne uključuju se u izračun izgrađenosti i iskorištenosti građevne čestice.
Najveći dopušteni broj nadzemnih etaža iznosi 2 etaže.
Najveća dopuštena visina građevina mjerena od nivelacijske kote do vijenca iznosi 9,0 m.
Ispod građevine osnovne namjene može se graditi podrum (garaža i pomoćni prostori), ukopan sa svih strana i najviše 1 m iznad kote konačno zaravnatog platoa. Do podruma se može urediti kolni pristup najveće dopuštene širine 8 m.
Unutar gradivog dijela građevne čestice poslovne namjene veće od 3000 m2 mogu se graditi dvije građevine osnovne namjene na međusobnom razmaku min 6 m ili kao povezani sklop.
Dozvoljava se izgradnja prizemnih pomoćnih građevina unutar gradivog dijela građevne čestice.
Granica gradivog dijela čestice prema ostalim granicama građevne čestice je udaljena unutar površina 5,0 m.


Karakteristike

Karakteristike
  • Površina građevinskog dijela: 4134 m2
Infrastruktura do terena
  • Voda
  • Struja
  • Plin
  • Kanalizacija
  • Telefon
Opis okruženja
  • U blizini centra
  • U blizini glavne ceste / autoputa
  • U blizini trgovine
 

Pošalji upit

Ova web stranica koristi kolačiće i slične tehnologije kako bi vam pružila najbolje korisničko iskustvo, uključujući personalizaciju oglašavanja i sadržaja. Postavke kolačića možete podesiti u svojem web pregledniku. Klikom na 'Prihvaćam', pristajete na korištenje kolačića.