16.03.2021

Sve što trebate znati o ovogodišnjim APN kreditima

Sve što trebate znati o ovogodišnjim APN kreditima
REMAX CENTAR NEKRETNINA OTKRIVA

U zadnje 4 godine, od kada traje ovaj natječaj, do sada je više od 17.000 obitelji riješilo svoj „krov nad glavom“


Podnositelj zahtjeva za subvencionirani kredit ne smiju biti stariji od 45 godina i moraju imati prebivalište u Hrvatskoj. Krediti se odobravaju za kupnju stana ili kuće, odnosno za gradnju, rekonstrukciju kuće. Država će subvencionirati cijenu odabrane nekretnine do maksimalno 1.500,00 eura/m2 s porezom, točnije do iznosa od 100.000 eura. Naravno, zainteresirani kupci mogu podnijeti i veći iznos zahtjeva za kredit, no država će subvencionirati samo do navedenog iznosa, ističe Ivan Glavak, voditelj riječkog ureda Remax Centra nekretnina.

Nadodaju da je važno da podnositelj zahtjeva ili njegov bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner u vlasništvu nemaju nekretninu koja ima higijensko-tehničke uvjete za život. Ukoliko imaju takvu nekretninu, ista bi trebala biti stavljena na prodaju radi kupnje tj. Gradnje veće nekretnine. Nekretnina u vlasništvu trebala bi biti prodana u roku od 2 godine od sklapanja ugovora o subvencioniranom kreditu.

Subvencionira se mjesečni obrok- rata ili anuitet kredita prvih 5 godina otplate kredita. Visina same subvencije i ove godine određena je indeksom razvijenosti područja u kojem se kupuje ili gradi nekretnina. Postoci subvencije iznose od 30%-51% otplatnog obroka.

Tako primjerice kupujete li nekretninu u Rijeci ili Zagrebu, ostvarujete pravo subvencije od 30%. Većina gradova u Istri također ima subvenciju od 30%, naglašavaju iz Remax Centra nekretnina.

Izvor: Promo fotografije / Autor: Remax Centar nekretnina

Bitno je naglasiti da se subvencija može produljiti. Naime, za svako dijete, koje podnositelj ima u trenutku donošenja odluke APN-a, subvencija se produljuje za 1 godinu. Ako se obitelj korisnika kredita poveća rođenjem i posvojenjem djeteta, subvencija se dodatno produljuje za 2 godine. Zahtjev za dodatno produljenje subvencije potrebno je predati u roku od 60 dana od nastupa spomenutih događaja, primjerice rođenja djeteta. Iz Remax Centra nekretnina naglašavaju da je bitno pripremiti se na vrijeme, pronaći nekretninu. Urede Remax Centra nekretnina možete pronaći u Rijeci, Zagrebu, Poreču, Crikvenici, Puli, Rovinju, Umagu i Opatiji. Nadodaju da će klijentima koji im se obrate pomoći odabrati pravu nekretninu, pripremiti dokumentaciju te pratiti vas tijekom cjelokupnog procesa.